Onze organisatie.

ONZE
ORGANISATIE

We zetten ons in om de sociale samenhang in buurten, wijken en dorpen te versterken. Dat is een dynamische en inspirerende taak die vraagt om een stevige en gestructureerde organisatie.

Een sterke organisatie begint bij een sterk team

In januari 2013 is Stichting Maatvast Haarlemmermeer opgericht om het beheer en de exploitatie van (een deel van het) maatschappelijk vastgoed in Haarlemmermeer op zich te nemen. Naast dit zakelijk deel is het onze ambitie om via onze locaties maatschappelijke waarde te creëren voor de inwoners van Haarlemmermeer. Dit door flexibel (met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen) in te spelen op de behoeften die er onder hen leven om gebruik te maken van een van onze 26 locaties.

De sociale samenleving verbeteren en versterken is dan ook ons doel. Zeven dagen per week, indien gewenst bij wijze van spreken 24 uur per dag. Naast de 70 betaalde krachten zijn onze ruim 400 vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitvoering op de locaties.

Het werkgebied van Maatvast is onderverdeeld in drie clusters: Noord (Badhoevedorp, Lijnden, Vijfhuizen), Midden (Hoofddorp) en Zuid (Nieuw-Vennep, Lisserbroek, Burgerveen, Beinsdorp en Rijsenhout). Een apart cluster is ingericht voor de 7 jongerencentra waar Maatvast verantwoordelijk voor is. Vier clustermanagers sturen operationeel de teams in deze werkgebieden aan.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, de financiële gang van zaken, het beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit vijf leden.

Om kosten te besparen is in 2021 ons bedrijfsbureau verdeeld over twee eigen locaties. De directeur, de directiesecretaresse en bestuurssecretaris en de HR-adviseur houden kantoor in het Medisch Centrum van dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek. Het overige deel van het bedrijfsbureau van Maatvast is in Hoofddorp, waar onze administratie, het Cursusbureau en fondsenwerving hun kantoor hebben in onze locatie wijkcentrum De Boerderij.

Het bedrijfsbureau zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van de sociaal culturele accommodaties van Maatvast op verschillende terreinen. Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 023 – 82 00 660. Per e-mail zijn wij te bereiken via: info@maatvast.nl.

Maak
kennis
met de
Raad van
Toezicht

 • Dat er in de wereld ruimte is voor iedereen om je leven te leven zoals je wilt, in de wetenschap dat er om je heen manieren zijn om daarbij hulp te krijgen als je dat zelf even niet redt. Ik vind dat belangrijk. Maatvast: mooie plekken in jouw buurt waar leuke dingen gebeuren, waar je wat aan hebt, die je leven wat voller maken en waar je zelf wat voor een ander kunt betekenen. De wereld wordt er beter van.

  Lodewijk Kleijn

  #ditismijnmaatvast

 • Opgegroeid in Haarlemmermeer; vind ik het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan een sociale onderneming die midden in deze prachtige gemeente staat.

  Ralf de Jong

  #ditismijnmaatvast

 • Maatvast vind ik een prachtige en bijzondere organisatie met een enorme verbindende kracht zowel voor als door de betrokken inwoners van de Haarlemmermeer. Voor iedereen, van jong tot oud is er een plek, een luisterend oor, mogelijkheden om samen gezellige dingen te doen, maar ook is er ruimte voor ontwikkeling en perspectief. Heel mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren.

  Marjolein Jetten

  #ditismijnmaatvast

 • Ik ben er trots op dat ik een bijdrage kan leveren aan een organisatie die echt het verschil kan maken voor inwoners in de gemeente Haarlemmermeer. Maatvast is enorm betekenisvol in het leven van heel veel mensen in deze mooie gemeente. Het is bijzonder om te zien met hoeveel passie veel medewerkers en vrijwilligers hier iedere dag opnieuw een bijdrage aan leveren.

  Bianca de Groot

  Raad van Toezicht

  #ditismijnmaatvast

 • Woonachtig in de Haarlemmermeer is het mooi om bijdrage te leveren aan een organisatie als Maatvast. Niet alleen biedt Maatvast een onmisbare verbindende schakel voor onze gemeenschap in de Haarlemmermeer, maar de organisatie schittert ook door haar grenzeloze inzet om de levens van mensen te verrijken. Elke activiteit, elk evenement en elke glimlach die hier wordt gedeeld, getuigt van Maatvast's diepgewortelde toewijding aan het creëren van een betere en meer inclusieve samenleving voor iedereen, van jong tot oud.

  Martijn van Emden

  Raad van Toezicht

  #ditismijnmaatvast